8 KYU

PODSTAWY :

1.

MIGI HANMI KAMAE

2.

HIDARI HANMI KAMAE

REI HO :

 

 

3.

AI - HANMI KAMAE

4.

GYAKU - HANMI KAMAE

5.

TACHI - REI

6.

ZA - REI

UKEMI :

 

 

7.

KOHO UKEMI

8.

YOKO UKEMI

 

9.

KOHO KAITEN UKEMI

TACHI I SUWARI

10.

ZENPO KAITEN UKEMI

TACHI I SUWARI

SABAKI :

 

 

11.

SHAKO HO

12.

SHIKO HO

13.

IRIMI TENKAN HO

KIHON DOSA - MIGI :

 

 

14.

TAI NO HENKA ICHI I NI

15.

HIRIKI NO YOSEI ICHI I NI

16.

SHUMATSU DOSA ICHI I NI

KIHON - GIHO WAZA :

 

 

17.

SHOUMEN UCHI IKAJO OSAE ICHI

18.

KATATE MOCHI SHIHONAGE OSAE ICHI

19.

KATATE MOCHI NIKAJO OSAE ICHI

 

 

MINIMUM 3 MIESIĄCE OD ROZPOCZĘCIA TRENINGÓW 

7 KYU

PODSTAWY :

1.

MIGI HANMI KAMAE

2.

HIDARI HANMI KAMAE

UKEMI :

 

 

3.

KOHO UKEMI ZENPO

KIHON DOSA - HIDARI :

 

 

4.

TAI NO HENKA ICHI I NI

5.

HIRIKI NO YOSEI ICHI I NI

6.

SHUMATSU DOSA ICHI I NI

KIHON - GIHO WAZA :

 

 

7.

SHOUMEN UCHI IKAJO OSAE ICHI

8.

SHOUMEN UCHI IKAJO OSAE NI

9.

KATATE MOCHI SHIHONAGE OSAE ICHI

10.

KATATE MOCHI SHIHONAGE OSAE NI

11.

KATATE MOCHI NIKAJO OSAE ICHI

12.

KATATE MOCHI NIKAJO OSAE NI

13.

ROYOTE MOCHI TENCHI NAGE OSAE ICHI

 

 

6 MIESIĘCY PRZERWY OD EGZAMINU NA 8 KYU 

6 KYU

PODSTAWY :

1.

MIGI HANMI KAMAE

2.

HIDARI HANMI KAMAE

UKEMI WERYFIKACJA:

 

 

3.

KOHO UKEMI

4.

YOKO UKEMI

5.

KOHO UKEMI ZEMPO

6.

ZENPO KAITEN UKEMI TACHI

7.

KOHO KAITEN UKEMI TACHI

8.

MAE KAITEN UKEMI

PRZEZ 1 UKE

 

 

KIHON DOSA - TANDOKU

9.

MIGI LUB HIDARI

 

 

KIHON DOSA - SOTAY

 

 

10.

HIRIKI NO YOSEI ICHI I NI

KIHON - GIHO WAZA :

 

 

11.

SHOUMEN UCHI IKAJO OSAE ICHI

12.

SHOUMEN UCHI IKAJO OSAE NI

13.

KATATE MOCHI SHIHONAGE OSAE ICHI

14.

KATATE MOCHI SHIHONAGE OSAE NI

15.

KATATE MOCHI NIKAJO OSAE ICHI

16.

KATATE MOCHI NIKAJO OSAE NI

17.

ROYOTE MOCHI TENCHI NAGE OSAE ICHI

18.

USHIRO RYOTE HIJI MOCHI SOKUMEN IRIMONAGE OSAE ICHI

 

 

6 MIESIĘCY PRZERWY OD EGZAMINU NA 7 KYU 

5 KYU

PODSTAWY :

1.

MIGI HANMI KAMAE

2.

HIDARI HANMI KAMAE

UKEMI :

 

 

3.

MAE KAITEN UKEMI

PRZEZ 2 UKE

4.

ZENPO HIYAKU UKEMI

PRZEZ 1 UKE

 

 

KIHON DOSA - TANDOKU

5.

KIHON DOSA RENZOKU

 

 

KIHON DOSA - SOTAY

 

 

6.

TAI NO HENKA ICHI I NI

KIHON - GIHO WAZA :

 

 

7.

HIJI MOCHI IKAJO OSAE ICHI

8.

SHOUMEN UCHI NIKAJO OSAE NI

9.

SHOUMEN UCHI SANKAJO OSAE NI

10.

GAUMEN CUKI HIJI OSAE NI

11.

ROYOTE MOCHI TENCHI NAGE OSAE NI

 

12.

USHIRO RYOTE HIJI MOCHI SOKUMEN IRIMI NAGE OSAE ICHI

 

13.

KYU SHITE WAZA 1 - 8

 

OYO WAZA - IKAJO NAGE:

14.

 

 

 

1. SHOUMEN UCHI

 

 

2. KATATE MOCHI

 

 

3. SHOUMEN-CUKI

OYO WAZA - SHIHONAGE

15.

 

                       KOZUSHI :

 

1. SHOUMEN UCHI

 

 

2. KATATE MOCHI

 

 

3. SHOUMEN-CUKI

 

 

 

6 MIESIĘCY PRZERWY OD EGZAMINU NA 6 KYU 

4 KYU

PODSTAWY :

1.

MIGI HANMI KAMAE

2.

HIDARI HANMI KAMAE

 

 

KIHON DOSA - TANDOKU

3.

KIHON DOSA RENZOKU

 

 

KIHON DOSA - SOTAY

 

 

4.

SHUMETSU DOSA OSAE ICHI I NI

KIHON - GIHO WAZA :

 

 

5.

USHIRO RYOTE MOCHI IKAJO OSAE ICHI

6.

SHOUMEN UCHI NIKAJO OSAE ICHI

7.

MUNE MOCHI SANKAYO OSAE ICHI

8.

YOKOMEN UCHI YONKAJO OSAE ICHI

9.

RYOTE MOCHI SHOUMEN IRIMI NAGE OSAE ICHI

 

10.

KYU SHITE WAZA 1 - 15

 

 

 

OYO WAZA :

 

 

 

 

11.

IKAJO NAGE

JEDNA Z DWÓCH

 

3 RÓZNE ATAKI

 

 

SHIHONAGE KOZUSHI

 

3 RÓZNE ATAKI

 

12.

NIKAJO NAGE :

 

 

 

1. KATATE AYA MOCHI

 

 

 

2. SHOUMEN UCHI

 

 

 

3. USHIRO RYOTE MOCHI

 

 

 

 

 

6 MIESIĘCY PRZERWY OD EGZAMINU NA 5 KYU 

3 KYU

PODSTAWY :

1.

MIGI HANMI KAMAE

2.

HIDARI HANMI KAMAE

 

 

KIHON DOSA :

3.

BUKI WAZA - KEN SOHO

4.

KIHON DOSA - SOTAY

 

 

 

KIHON - GIHO WAZA :

 

 

5.

USHIRO RYOTE MOCHI IKAJO OSAE NI

6.

KATA MUCHI NIKAJO OSAE NI

 

7.

USHIRO KATATE MAE ERI MOCHI SANKAYO NI

8.

YOKOMEN UCHI YONKAJO OSAE NI

9.

USHIRO RYOTE HIJI MOCHI SOKUMEN IRIMI NAGE OSAE NI

10.

KATATE MOCHI HIJI ATE KOKYU NAGE OSAE NI

11.

KATATE MOCHI KOKYU NAGE OSAE NI

12.

USHIRO RYOTE MUCHI AIKINAGE OSAE NI

13.

SHOUMEN-CUKI KOTEGAESHI OSAE NI

14.

KYU SHITE WAZA 1 - 23

 

15.

KEIKO GASHIKU WAZA

 

 

 

OYO WAZA :

 

 

 

 

16.

SANKAJO NAGE

DWIE Z PIĘCIU

3 RÓZNE ATAKI

 

 

KOKYU NAGE

 

3 RÓZNE ATAKI

 

 

HIJI ATE KOKYU NAGE

 

3 RÓZNE ATAKI

 

 

IRIMI NAGE

 

3 RÓZNE ATAKI

 

 

KOTEGAESHI

 

3 RÓZNE ATAKI

 

 

 

 

12 MIESIĘCY PRZERWY OD EGZAMINU 4KYU

MINIMUM 68% FREKWENCJI KRÓTSZY TERMIN MOŻLIWY JEDYNIE PRZY FREKWENCJI >100% 

2 KYU

PODSTAWY :

1.

MIGI HANMI KAMAE

2.

HIDARI HANMI KAMAE

 

 

KIHON DOSA :

3.

BUKI WAZA - KEN SOHO

4.

KIHON DOSA - KANREN WAZA

 

 

 

KIHON - GIHO WAZA :

 

 

5.

KATATE MOCHI SOKUMEN IRIMI NAGE OSAE ICHI

6.

MOROTE MOCHI TAI NO HENKO HIJI ATE KOKYU NAGE

 

7.

KATA MOCHI KOKYU NAGE

8.

HANMI NAHDACHI KATATE MOCHI SHIHO NAGE OSAE ICHI

9.

YOKOMEN UCHI HIJI ATE KOKYU NAGE OSAE ICHI

10.

SHOUMEN UCHI KOKYU NAGE

11.

USHIRO RYOTE MUCHI AIKI NAGE OSAE NI

12.

YOKOMEN UCHI KOTE GAESHI OSAE ICHI

13.

KYU SHITE WAZA 1 - 36

14.

KEIKO GASHIKU WAZA

 

 

 

SHOUMEN UCHI JIU-WAZA

15.

DZIESIĘĆ RÓŻNYCH TECHNIK

 

 

 

 

 

12 MIESIĘCY PRZERWY OD EGZAMINU 3KYU

MINIMUM 75% FREKWENCJI KRÓTSZY TERMIN MOŻLIWY JEDYNIE PRZY FREKWENCJI >100% 

1 KYU

PODSTAWY :

1.

MIGI HANMI KAMAE

2.

HIDARI HANMI KAMAE

 

 

KIHON DOSA :

3.

TANDOKU

DWIE Z SZEŚCIU

 

RENZOKU

 

 

SOTAY

 

 

KEN SOHO

 

KANREN WAZA

 

 

KANREN WAZA RENZOKU

 

 

 

KIHON - GIHO WAZA :

 

 

4.

KATA MOCHI SHOUMEN UCHI SHIHO NAGE KOZUSHI

5.

YOKOMEN UCHI SOKUMEN IRIMINAGE OSAE ICHI

 

6.

KATATE MOCHI SANKAJO OSAE NI

7.

GAUMEN CUKI HIJI OSAE UDE GARAMI

8.

USHIRO WAZA RYOTE MOCHI JIUJI NAGE OSAE NI

9.

KYU SHITE WAZA

10.

KEIKO GASHIKU WAZA

 

 

KIHON - GIHO WAZA KYU :

11.

5 KYU - JEDNA TECHNIKA

12.

 

4 KYU - JEDNA TECHNIKA

13.

 

3 KYU - JEDNA TECHNIKA

14.

 

2 KYU - JEDNA TECHNIKA

 

 

 

MUNE MOCHI JIU-WAZA

15.

DZIESIĘĆ RÓŻNYCH TECHNIK

 

 

 

 

 

12 MIESIĘCY PRZERWY OD EGZAMINU 2KYU

MINIMUM 80% FREKWENCJI KRÓTSZY TERMIN MOŻLIWY JEDYNIE PRZY FREKWENCJI >100% 

KYU SHITE WAZA

1.

YOKOMEN UCHI SHIHONAGE OSAE ICHI I NI

TACHI

 

2.

KAKATE MOCHI SHIHONAGE OSAE ICHI I NI

TACHI

 

3.

ROYOTE MOCHI SHIHONAGE OSAE ICHI I NI

TACHI

 

4.

YOKOMEN UCHI IKAJO OSAE ICHI I NI

TACHI

SUWARI

5.

SHOUMEN UCHI IKAJO OSAE ICHI I NI

TACHI

SUWARI

6.

KATATE MOCHI NIKAJO OSAE ICHI I NI

TACHI

SUWARI

7.

MUNE MOCHI NIKAJO OSAE ICHI I NI

TACHI

 

8.

ROYOTE MOCHI TENCHI NAGE OSAE ICHI

TACHI

SUWARI

9.

HIJI MOCHI IKAJO OSAE ICHI I NI

TACHI

 

10.

GAUMEN CUKI HIJI OSAE NI

TACHI

 

11.

ROYOTE MOCHI TENCHI NAGE OSAE NI

TACHI

 

12.

USHIRO RYOTE HIJI MOCHI SOKUMEN IRIMI NAGE OSAE ICHI

TACHI

13.

SHOUMEN UCHI NIKAJO OSAE ICHI I NI

TACHI

SUWARI

14.

SHOUMEN UCHI SANKAJO OSAE ICHI I NI

TACHI

SUWARI

15.

YOKOMEN UCHI SANKAYO OSAE ICHI I NI

TACHI

SUWARI

16.

USHIRO RYOTE MOCHI IKAJO OSAE ICHI I NI

TACHI

 

17.

SHOUMEN UCHI YONKAJO OSAE ICHI I NI

TACHI

SUWARI

18.

RYOTE MOCHI SOKUMEN IRIMI NAGE OSAE ICHI I NI

TACHI

 

19.

USHIRO RYOTE MOCHI AIKI NAGE OSAE ICHI

TACHI

 

20.

MOROTE MOCHI IKAJO OSAE ICHI I NI

TACHI

 

21.

KATATE MOCHI IKAJO OSAE ICHI I NI

TACHI

 

22.

MUNE MOCHI SANKAJO OSAE ICHI I NI

TACHI

 

23.

KATA MOCHI NIKAJO OSAE ICHI I NI

TACHI

SUWARI

24.

KATATE MOCHI KAITEN NAGE OSAE ICHI I NI

TACHI

 

25.

SHOUMEN UCHI SHOUMEN IRIMI NAGE OSAE ICHI I NI

TACHI

SUWARI

26.

KATATE MOCHI HIJI ATE KOKYU NAGE OSAE ICHI I NI

TACHI

SUWARI

27.

USHIRO RYOTE HIJI MOCHI SOKUMEN IRIMI NAGE OSAE NI

TACHI

 

28.

USHIRO RYOTE MOCHI SANKAJO OSAE ICHI I NI

TACHI

 

29.

USHIRO KATATE MAE ERI MOCHI SANKAJO NAGE

TACHI

 

30.

SHOUMEN UCHI HIJI SHIME OSAE ICHI I NI

TACHI

SUWARI

31.

MUNE MOCHI HIJI SHIMEN OSAE ICHI I NI

TACHI

 

32.

KATA MOCHI HIJI SHIME OSAE ICHI I NI

TACHI

 

33.

SHOUMEN-CUKI KOTEGAESHI OSAE ICHI I NI

TACHI

 

34.

YOKOMEN UCHI KOTEGAESHI OSAE ICHI I NI

TACHI

SUWARI

35.

SHOUMEN UCHI KOTEGAESHI OSAE ICHI I NI

TACHI

SUWARI

36.

RYOTE MOCHI KOKYU HO OSAE ICHI , NI I SAN

 

SUWARI


 


WYMAGANIA EGZAMINACYJNE YUDANSHA

OD 1 DO 4 DAN

ZOSTANĄ PRZEDSTAWIONE WE WRZEŚNIU


 
Licznik odwiedzin: