8  kyu

1.   Migi i Hidari Hanmi no Kamae

2.   Ukemi : Zempo Kayten, Koho Kayten – suwariwaza i tachiwaza

3.   Shikoho

4.   Shakoundo

5.   Cała Kihondosa tylko prawa strona

6.   Hiriki no osae ichi i ni z partnerem

7.   Shoumen uchi ikkayo osae ichi

8.   Katate muchi shihonage osae ichi

9.   Katate muchi nikkayo osae ichi

10. Royote muchi tenchinage osae ichi

11. Ushirowaza royote hijimuchi sokumen iriminage osae ichi


7  kyu

1.   Migi i Hidari Hanmi no Kamae

2.   Cała Kihondosa obie strony

3.   Hiriki no osae ichi i ni z partnerem

4.   Shoumen uchi ikkayo osae ichi

5.   Shoumen uchi ikkayo osae ni

6.   Katate muchi shihonage osae ichi

7.   Katate muchi shihonage osae ni

8.   Katate muchi nikkayo osae ichi

9.   Royote muchi tenchinage osae ichi

10.   Ushirowaza royote hijimuchi sokumen iriminage osae ichi


6  kyu

1.   Migi i Hidari Hanmi no Kamae

2.   Cała Kihondosa

3.   Hiriki no osae ichi i ni z partnerem

4.   Shoumen uchi ikkayo osae ichi

5.   Shoumen uchi ikkayo osae ni

6.   Katate muchi shihonage osae ichi

7.   Katate muchi shihonage osae ni

8.   Katate muchi nikkayo osae ichi

9.   Katate muchi nikkayo osae ni

10. Royote muchi tenchinage osae ichi

11. Ushirowaza royote hijimuchi sokumen iriminage osae ichi

12. Kyu Resignated Waza (jedna dodatkowa technika z listy)


Dodatkowe kryteria dopuszczenia do egzaminu :
 • odbyte minimum 1-no dodatkowe seminarium między egzaminami

 


5  kyu

1.   Migi i Hidari Hanmi no Kamae

2.   Cała Kihondosa

3.   Tai no henka osae ichi i ni z partnerem

4.   Shoumen uchi ikkayo osae ichi

5.   Shoumen uchi ikkayo osae ni

6.   Katate muchi shihonage osae ichi

7.   Katate muchi shihonage osae ni

8.   Katate muchi nikkayo osae ichi

9.   Katate muchi nikkayo osae ni

10. Royote muchi tenchinage osae ichi

11. Ushirowaza royote hijimuchi sokumen iriminage osae ichi

12. Shoumen uchi nikkayo osae ni

13. Shoumen uchi sankayo osae ni

14. Shoumen uchi shihonage osae ichi

15. Ganmantcuki hiji osae ni

16. Ushirowaza royote muchi aikinage osae ichi

17. Kyu Resignated Waza  (jedna dodatkowa technika z listy)


Dodatkowe kryteria dopuszczenia do egzaminu :
 • odbyte minimum 1-no dodatkowe seminarium między egzaminami

 


4  kyu

1.   Migi i Hidari Hanmi no Kamae

2.   Cała Kihondosa

3.   Tai no henka osae ichi i ni z partnerem

4.   Shoumen uchi ikkayo osae ni

5.   Katate muchi shihonage osae ni

6.   Katate muchi nikkayo osae ni

7.   Royote muchi tenchinage osae ni

8.   Ushirowaza royote hijimuchi sokumen iriminage osae ichi

9.   Shoumen uchi nikkayo osae ni

10. Shoumen uchi sankayo osae ni

11. Mune muchi sankayo osae ichi

12. Shoumen uchi shihonage osae ichi

13. Shoumen uchi yonkayo osae ichi

14. Ganmantcuki hiji osae ni

15. Suwari waza kata muchi nikkayo osae ichi

16. Ushirowaza royote muchi aikinage osae ichi

17. Kuchi kayten ukemi

18. Kyu Resignated Waza  (jedna dodatkowa technika z listy)


Dodatkowe kryteria dopuszczenia do egzaminu :
 • odbyte minimum 1-no dodatkowe seminarium między egzaminami
 • minimum 6 miesięcy od od momentu zdobycia 5kyu 

 


3   kyu

1.   Migi i Hidari Hanmi no Kamae

2.   Cała Kihondosa

3.   Tai no henka osae ichi i ni z partnerem

4.   Katate muchi shihonage osae ni

5.   Katate muchi nikkayo osae ni

6.   Royote muchi tenchinage osae ni

7.   Ushirowaza royote hijimuchi sokumen iriminage osae ni

8.   Morote muchi ikkayo osae ichi

9.   Shoumen uchi nikkayo osae ni

10. Shoumen uchi sankayo osae ni

11. Mune muchi sankayo osae ichi

12. Shoumen uchi shihonage osae ichi

13. Shoumen uchi yonkayo osae ich

14. Royote muchi sokumen iriminage osae ichi

15. Ganmantcuki hiji osae ni

16. Suwari waza kata muchi nikkayo osae ichi

17. Ushirowaza royote muchi aikinage osae ichi

18. Katate muchi kayten nage osae ichi

19. Kyu Resignated Waza  (jedna dodatkowa technika z listy)

20. Dodatkowa technika z seminarium dzień wcześniej z treningów tylko dla dorosłych


Dodatkowe kryteria dopuszczenia do egzaminu :
 • odbyte minimum 2-wa dodatkowe seminarium między egzaminami
 • obecność na treningach nie może spaść poniżej 70%
 • minimum 10 miesięcy od momentu zdobycia 4kyu krótszy okres jedynie w przypadku frekwencji minimum 100%


2   kyu

1.   Migi i Hidari Hanmi no Kamae

2.   Cała Kihondosa

3.   Shumatsudosa osae ichi i ni z partnerem

4.   Royote muchi tenchinage osae ni

5.   Ushirowaza royote hijimuchi sokumen iriminage osae ni

6.   Morote muchi ikkayo osae ichi

7.   Shoumen uchi nikkayo osae ichi

8.   Mune muchi sankayo osae ich

9.   Shoumen uchi yonkayo osae ich

10. Royote muchi sokumen iriminage osae ichi

11. Suwari waza katate muchi hiji ate kokyu nage osae ni

12. Katate muchi kayten nage osae ichi

13. Yokomen uchi hiji ate kokyu nage osae ichi

14. Katate muchi ikkayo osae ichi

15. Ushirowaza katate mae eri muchi sankayo nage

16. Kata muchi kokyu nage

17. Katate muchi sokumen iriminage osae ichi

18. Morote muchi tai no henka kokyu nage

19. Hanmi handachi shihonage

20. Kyu Resignated Waza  (jedna dodatkowa technika z listy)

21. Dodatkowa technika z seminarium dzień wcześniej z treningów tylko dla dorosłych

 

Dodatkowe kryteria dopuszczenia do egzaminu :
 • odbyte minimum 2-wa dodatkowe seminarium między egzaminami
 • obecność na treningach nie może spaść poniżej 80%
 • minimum 12 miesięcy od momentu zdobycia 3kyu krótszy okres jedynie w przypadku frekwencji minimum 100%

1   kyu

1.   Cała Kihondosa z partnerem

2.   Morote muchi ikkayo osae ni

3.   Gaument cuki hiji osae ni

4.   Royote muchi tenchinage osae ni

5.   Mune muchi sankayo osae ni

6.   Royote muchi sokumen iriminage osae ni

7.   Suwari waza katate muchi hiji ate kokyunage osae ni

8.   Katate muchi kayten nage osae ichi

9.   Ushiro royote muchi juji nage osae ni

10. Katate muchi ikkayo osae ichi

11. Ushiro waza katate mae eri muchi sankayo nage

12. Kata muchi kokyu nage

13. Katate muchi sokumen iriminage osae ichi

14. Morote muchi tai no henka kokyu nage

15. Hanmi handachi shihonage sokumen

16. Kyu Resignated Waza  (jedna dodatkowa technika z listy)

17. Kyu Resignated Waza  (jedna dodatkowa technika z listy)

18. Mune Muchi Jiyu Waza

19. Dodatkowa technika z seminarium dzień wcześniej z treningów tylko dla dorosłych

 

Dodatkowe kryteria dopuszczenia do egzaminu :
 • odbyte minimum 2-wa dodatkowe seminarium między egzaminami
 • obecność na treningach nie może spaść poniżej 90%
 • minimum 12 miesięcy od momentu egzaminu na 2 kyu krótszy okres jedynie w przypadku frekwencji minimum 100%

Lista  Dodatkowych  Technik


1.   yokomen uchi shihonage osae ichi

2.   yokomen uchi shihonage osae ni

3.   yokomen uchi ikkayo osae ichi

4.   yokomen uchi ikkayo osae ni

5.   suwariwaza yokomen uchi ikkayo osae ichi

6.   suwariwaza yokomen uchi ikkayo osae ni

7.   mune muchi nikkayo osae ichi

8.   mune muchi nikkayo osae ni

9.   yokomen uchi sankayo osae ichi

10. yokomen uchi sankayo osae ni

11. suwariwaza yokomen uchi sankayo osae ichi

12. suwariwaza yokomen uchi sankayo osae ni

13. shoumen uchi yonkayo osae ichi

14. shoumen uchi yonkayo osae ni

15. suwariwaza shoumen uchi yonkayo osae ichi

16. suwariwaza shoumen uchi yonkayo osae ni

17. shoumen uchi shoumen iriminage osae ichi

18. shoumen uchi shoumen iriminage osae ni

19. shoumen uchi hiji shime osae ichi

20. shoumen uchi hiji shime osae ni

21. shoumen cuki kote gaeshi osae ichi

22. shoumen cuki kote gaeshi osae ni      


1 dan

Dodatkowe kryteria dopuszczenia do egzaminu :
 • odbyte wszystkie seminarium między egzaminami
 • odbyte 90% treningów instruktorskich w terenie oraz w Hombu
 • obecność na treningach 100% od momentu rekomendacji na 1 dan
 • 12 miesięcy przerwy od egzaminu na 1kyu

 

2 dan

Dodatkowe kryteria dopuszczenia do egzaminu :

 

odbyte wszystkie seminarium między egzaminami

 • odbyte wszystkie seminarium między egzaminami

 • odbyte 100% treningów instruktorskich w terenie oraz w Hombu
 • obecność na treningach 100% w całym roku poprzedzającym egzamin na 2 dan
 • 20 miesiące przerwy od egzaminu na 1 dan

 

3 dan

Dodatkowe kryteria dopuszczenia do egzaminu :

 • odbyte wszystkie seminarium między egzaminami
 • odbyte 100% treningów instruktorskich w terenie oraz w Hombu
 • obecność na treningach 100% w całych 18 miesiącach poprzedzających egzamin na 3 dan
 • 30 miesięcy przerwy od egzaminu na 2 dan
 
Licznik odwiedzin: